–––––––––––––––––––––––––
Geir Egil Bergjord
–––––––––––––––––––––––––
Visual Artist – NO
–––––––––––––––––––––––––

HARDANGER STAVANGER (Gilka, 2021), fotobok
HARDANGER STAVANGER (Gilka, 2021), photo book
Gilka QTLY #8 (2021), magasin med stifta rygg, 64 sider
Gilka QTLY #8 (2021), saddle stiched magazine, 64 pages
Gilka QTLY #7 (2021), magasin med stifta rygg, 64 sider
Gilka QTLY #7 (2021), saddle stiched magazine, 64 pages
Tur-retur Stavanger (2020), videoinstallasjon
Return Trip to Stavanger (2020), video installation
Gilka QTLY #1–#6 (2020), utstilling
Gilka QTLY #1–#6 (2020), exhibition
Gilka QTLY #6 (2020), magasin med stifta rygg, 64 sider
Gilka QTLY #6 (2020), saddle stiched magazine, 64 pages
Gilka QTLY #5 (2020), magasin med stifta rygg, 64 sider
Gilka QTLY #5 (2020), saddle stiched magazine, 64 pages
Gilka QTLY #4 (2020), magasin med stifta rygg, 64 sider
Gilka QTLY #4 (2020), saddle stiched magazine, 64 pages
Private utsikter til ikoniske landemerker (2014–2019), fotoserie
Private Views to Iconic Landmarks (2014–2019), photo series
Gilka QTLY #3 (2019), magasin med stifta rygg, 64 sider
Gilka QTLY #3 (2019), saddle stiched magazine, 64 pages
Gilka QTLY #2 (2018), magasin med stifta rygg, 48 sider
Gilka QTLY #2 (2018), saddle stiched magazine, 48 pages
Gilka QTLY #4 (2018), magasin med stifta rygg, 64 sider
Gilka QTLY #4 (2018), saddle stiched magazine, 64 pages
Kerrs pink (2016), utandørsprosjekt
Kerr's Pink (2016), outdoor project
Knust kopp mellom spegelflater (2016), fotoserie
Broken Cup Between Mirrors (2016), photo series
Vitrineskåp i biologisalen (2013/2016), fotoserie
Glazed Cabinet in the Biologi Room (2013/2016), photo series
Offpiste; hommage à Florence Henri (2015/2016), fotoserie
Offpiste; hommage à Florence Henri (2015/2016), photo series
Eit utval vassflater (2015/2016), fotoserie
A Selection of Water Surfaces (2015/2016), photo series
Utsnitt frå Møllefossen på Bryne (2015/2016), kaleidoskop
Detail of the Mill Fall at Bryne (2015/2016), kaleidoscope
Svingdør på Sandnes (2015/2016), videoinstallasjon
Revolving Door in Sandnes (2015/2016), video installation
Variasjoner over Gisketjern (2015), Kunstprosjekt, Sandnes VGS
Variations on Gisketjern lake (2015), Public art, Sandnes VGS
Passasjer (2014), Kunstprosjekt, Søgne rådhus
Passenger (2014), Public art, Søgne Town Hall
Brottsjø (2013), Kunstprosjekt, Petroleumstilsynet, Stavanger
Rock Wave (2013), Public art, Petroleum Safety Authority Norway
Private utsikter (2011–2013), fotoserie
Private Views (2011–2013), photo series
Private utsikter (2003–2010), fotoserie
Private Views (2003–2010), photo series
Pierre Henry's House of Sounds (Gilka, 2010), fotobok
La maison de sons de Pierre Henry (Fage edition, 2010), photo book
Ryfylkingar (2009), kunstprosjekt, Ryfylkemuseet, Sand
Ryfylkings (2009), public art, Ryfylkemuseet, Sand
Røyr i utvalg (2008), kunstprosjekt
Selected Pipes (2008), commisioned work
Colosseum i Stavanger (2008), kunstprosjekt på Stavanger stasjon
Colosseum in Stavanger (2008), public art at Stavanger Railway Station
CROMARTY 10.09.–10.11.2007 (Gilka 2008), fotobok
CROMARTY 10.09.–10.11.2007 (Gilka 2008), photo book
Stavanger aftenland (2001–2007), fotoserie
Stavanger Eve-land (2001–2007), photo series
Cromarty i stereo (2007), 61 dagar i Det skotske høglandet, webdagbok
Cromarty In Stereo (2007), 61 days in The Scottish Highlands, web-log
Frå Ramsvig (2006), kunstprosjekt til Storhaug idrettshall
From Ramsvig (2006), public art, Storhaug Sports Hall
ROMA 01.04.–31.05.2005 (Gilka, 2006), fotobok
ROMA 01.04.–31.05.2005 (Gilka, 2006), photo book
E’ pericoloso sporgersi (2005), to månaders webdagbok frå Roma
E’ pericoloso sporgersi (2005), two months web-log from Rome
BERLIN 15/2–30/4/2003 (Det Norske Samlaget, 2004), fotobok
BERLIN 15/2–30/4/2003 (Det Norske Samlaget, 2004), photo book
Hören Sie bitte und sprechen Sie nach (2003), webdagbok frå Nürnberger Straße 22, Berlin
Hören Sie bitte und sprechen Sie nach (2003), web-log from Nürnberger Straße 22, Berlin
Kjederøyker 133 meter under havnivå (2002), lysbildeserie
Chainsmoking 133 meter below sea level (2002), slide series
G! – I Byparken og På Storhaug (2000-2001), fotoserie
G! – In the City Park and at Storhaug (2000-2001), photo series
TILFORLATELEG (2000), fotoserie
CASUALS (2000), photo series
ÖKO_TURNAMAT 2000 (1999), animert kortfilm
ÖKO_TURNAMAT 2000 (1999), animated short
Hjå farmor (1993-1998), fotoserie
Grandmother's (1993-1998), photo series
Fargefotografi (1992-95), fotoserie
Colour Photographs (1992-95), photo series
Singler og påbegynte serier (1992–1999)
Singles and unfinished series (1992-1999)

–––––––––––––––––––––––
CV (Norsk) / CV (English)
–––––––––––––––––––––––
Geir Egil Bergjord
Store Skippergate 33
4013 Stavanger • Norway
phone: (+47) 922 27 616
e-mail: geiregil(a)bergjord.com
–––––––––––––––––––––––
Motta oppdateringar per e-post.
Receive updates by e-mail.
–––––––––––––––––––––––
© 2003–2021 Geir Egil Bergjord / BONO