RØYR I UTVAL

C-print i varierande format.
Oppdragsgjevar: HitecVision

Ein serie fotografi av røyr, tatt ved besøk hjå nokre av HitecVisions porteføljeselskap. Røyra er fotografert i snitt. Ofte kan ein skimte noko i den andre enden; ei hand, ein kjeledress, eller litt av rommet som røyret ligg i. Serien er ein leik med form sidan sirkelen, ei av grunnformene, går att i fotografia. Referansen til oljesektoren er klar. Ein vanskelig kan sjå for seg oljebransjen utan røyr.

Geir Egil Bergjord, november 2008©2008 Geir Egil Bergjord