«« tilbake/backPassasjer
Fotoserie
Kunstprosjekt til Søgne rådhusPassenger
Photo series

Commissioned art for Søgne Town Hall
Til venstre: Passasjer; 17. des. 2013 13:13

Left: Passenger; 17 Dec. 2013 13:13
Til venstre: Passasjer; 15. des. 2013 11:13

Left: Passenger; 15 Dec. 2013 11:13
Til venstre: Passasjer; 17. des. 2013 11:55

Left: Passenger; 17 Dec. 2013 11:55
Til venstre: Passasjer; 14. des. 2013 14:27

Left: Passenger; 14 Dec. 2013 14:27
Til venstre: Passasjer; 15. des. 2013 11:10

Left: Passenger; 15 Dec. 2013 11:10
Prosjektbeskriving

Skjergarden i Søgne fotografert frå båt i låg vintersol i løpet av nokre dagers besøk i desember 2013. I motlyset framstår landskapet nærast som silhuettar, medan kamera har fokus på rester av vatn og havsalt på vindusflatene – ei understreking av fotografiet sitt subjektive blikk.

Prosjekttittelen refererer til meg som passasjer på rutebåten, samt hjå frivillige lokale båtførarar som stilte opp i gjennomføringa av prosjektet. Tittelen kan óg oppfattast som ein metafor for innbyggerane i Søgne, som blir «passasjerar» for beslutningane politikerane tek i formannskapssalen. Eller er vi alle passasjerar i ein større samanheng?

Kunstprosjektet består av tilsaman fem fotografi montert på tre ulike stasjonar i rådhuset: i kantina, i formannskapssalen og ved sittegruppe utanfor formannskapssalen. Bilda er gitt titlar etter dato og klokkeslett då dei er fotografert.

Geir Egil Bergjord, februar 2014Project Description

The archipelago of Søgne photographed from boat in low winter sun during some days visit in December 2013. In the backlight the landscape appears as silhouettes, as the camera focuses on remains of water and sea salt on the window surfaces – an underscore of the photograph's subjective view.

The project title refers to me as a passenger on the local ferryboat, as well as with volunteer boat drivers in the execution of the project. The title can also be perceived as a metaphor for citizens in Søgne, who becomes "passengers" for decisions made by politicians in the Town Hall. Or are we all passenger in a larger cohesion?

The art project consists of a total of five photographs mounted on three different areas in the building: In the canteen, the council chamber and the seating area outside of the council chamber. The pictures are given titles by date and time when they are photographed.

Geir Egil Bergjord, February 2014
Under: ubrukt bilde frå fotoserien
Below: unused picture from the photo series
Til venstre: Passasjer; 17. des. 2013 11:55

Left: Passenger; 17 Dec. 2013 11:55
til toppen/top of the page

«« tilbake/back


––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
© Geir Egil Bergjord / BONO 2014