«« tilbake/backHardanger Stavanger
fotobok, 160 sider + stivbind
Format: 148 x 210 mm

Hardanger Stavanger
photo book, 160 pages + hardcover
Size: 148 x 210 mm
Til venstre: framside

Left: front cover
Til venstre: bokrygg

Left: spine
Til venstre: bakside

Left: back cover
Til venstre: indeksside

Left: index page


Fotobok med 130 stillbilde frå Tur-retur STAVANGER – filmprosjekt beståande av opptak av Tau-ferja, sett frå tronge smau og gjennom vindauge i private husvære i Stavangers havneområde.

Filmopptaka er utført som statiske komposisjonar med kamera på stativ. I boka blir to og to bilde frå ulike klipp presentert i separate oppslag, slik at ein ser same bildeutsnitt på høgre og venstre side – med ferja på ulik stad i bildet – når ein blar gjennom boka.

Boka har ein kunstfagleg introduksjon av Helga Nyman, eit essay – Den siste ferjeturen – av Even Smith Wergeland, samt eit havnehistorisk bidrag frå Anne Tove Austbø og etterord av Bergjord sjølv. Boktittelen «HARDANGER STAVANGER» er henta frå skipsida på ei av ferjene i det nå nedlagde Stavanger–Tau sambandet.Photo book with 130 stills from Return trip to STAVANGER – film project consisting of footage of the Tau ferry, as seen from narrow alleys and through the windows of private homes near the harbours of Stavanger.

The film recordings are made as static compositions with camera on a tripod. Two and two pictures from film clips are presented in seperate spreads in the book, so that one sees the same picture on the right and left side, but with the ferry in different places in the frame when one flips through the book.

The book is in Norwegian and has an artistic introduction by Helga Nyman, an essay by Even Smith Wergeland, as well as a short text on maritime history from Anne Tove Austbø and an afterword by Bergjord himself. The title of the book, «HARDANGER STAVANGER» is from the ship side of one of the ferries in the now closed Stavanger – Tau connection.
Lenke til dokumentasjon frå filmprosjektet Tur-retur STAVANGER, stilt ut som fleirkanals videoinstallasjon i Stavanger maritime museum (MUST): www.bergjord.dom/tur-retur

Bokutgjevinga er produsert med støtte frå DSD, Norled, Stavangerregionen Havn IKS og Stiftelsen Fritt Ord. Boklanseringa vart gjennomført i samarbeid med Stavanger maritime museum (MUST). Utgitt på Gilka forlag.

Opplag: 500
ISBN: 978-82-92829-06-6Link to documentation of Return trip to STAVANGER, exhibited as a site-specific multi-channel video installation in Stavanger Maritime Museum (MUST): www.bergjord.dom/tur-retur

The book is made with support from DSD, Norled, the Stavanger Regionen Havn IKS and the Fritt Ord Foundation. The book launch was carried out in collaboration with Stavanger Maritime Museum (MUST). Published by Gilka.no.

Print run: 500
ISBN: 978-82-92829-06-6til toppen/top of the page

«« tilbake/back


––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
© Geir Egil Bergjord / BONO 2021