«« bergjord.com


Tur-retur Stavanger / Return trip to Stavanger
fire-kanals videoinstallasjon / four-channel video installation
Left: videostill
Left: videostill
Left: videostill
Left: videostill
Under: Foto fra utstillingen Tur-retur STAVANGER på Stavanger maritime museum.
Below: Installation view from Return Trip to Stavanger at Stavanger Maritime Museum.

https://stavangermaritimemuseum.no/events/geir-egil-bergjord

Utstillingen er støttet av Regionale prosjektmidler for visuell kunst, Stavanger kommune, Rogaland fylkeskommune og Kulturrådet.
Supported by Regional Funding for Visual Arts, Rogaland County Council, The City of Stavanger and Arts Council Norway.

til toppen av siden / to the top of the page

«« til indeks / to index


––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
© Geir Egil Bergjord / BONO 2020