CROMARTY 10/9–10/11 2007
61 days in The Scottish Highlands27/10 2007
HILL FEILEN
Eit par av minnebrikkene mine vart korrupte tidligere i veka. Prosessen med å redde fotografia mine frå brikkene, produserte nokre uventa resultat.
WORSHIP THE GLITCH
Some of my memory cards got corrupted earlier this week. The prosess of recovering my photos from the cards, generated some unexpected results.
‹‹‹ 26/10

cromarty index