CROMARTY 10/9–10/11 2007
61 days in The Scottish Highlands26/10 2007
MINE VENNER "THE PEACOCKS"
kjem forbi av og til. Altid svoltne.
MY FRIENDS THE PEACOCKS
stopping by now and then. Always hungry.
‹‹‹ 25/10

cromarty index