CROMARTY 10/9–10/11 2007
61 days in The Scottish Highlands
7/10 2007
KJØRER MOT NORD (klikk på bileta) / HEADING NORTH (click on the photos)
Svingar og bakkar.
Curves and slopes.
Husvogner i Clashnessie.
Caravans in Clashnessie.
Sauer i Drumbeg.
Sheep in Drumbeg.
I Drumbeg Craft Shop & Tea Garden. (stereo)
In Drumbeg Craft Shop & Tea Garden. (stereo)
Ein tam rødstrupe i Drumbeg Craft Shop & Tea Garden.
A tame robin in Drumbeg Craft Shop & Tea Garden.
Meir bakkar og svingar.
More curves and slopes.
Døden, livet og havet i Sheigra.
Death, life and the sea in Sheigra.
Sandwood Bay.
Sandwood Bay.
Leker med bølgjene. (animasjon)
Playing with the waves. (animation)
(click on the photos)
‹‹‹ 6/10

cromarty index