CROMARTY 10/9–10/11 2007
61 days in The Scottish Highlands
6/10 2007
KJØRER MOT VEST (klikk på bileta) / HEADING WEST (click on the photos)
Ein lastebil i Ullapool
A truck in Ullapool.
I Ardmair. Er dette være ferja til Hebridene?
In Ardmair. Is this the ferry to the Western Isles?
Ben Mor Coigach (stereo)
Ben Mor Coigach (stereo)
Stac Pollaidh
Stac Pollaidh
På veg til Achiltibuie.
On the road to Achiltibuie.
Hugsar ikkje at eg tok dette, men eg likar det.
Can't remember shooting this, but I like it.
Ser meg tilbake.
Looking back.
Ein hjort
A deer
Eit fullt hotell og ingen ledige B&B i Achiltibuie. Kjører mot Lochinver.
A full hotel and no B&B vacancies in Achiltibuie. Heading for Lochinver.
Snart framme.
Almost there.
(click on the photos)
‹‹‹ 5/10

cromarty index