Berlin 9. april 2003

1001 FALAFEL
Mannen i falafelbua snakkar til meg medan eg står og fotograferer. Eg høyrer ikkje kva han seier og går nærare.
”Sprechen Sie Englisch?” prøvar eg meg.
Han skrur ned kassettspelaren med den eine handa og svarar: ”Nein, Türkisch. Türkisch und Deutsch”
Eg snakkar seint engelsk og prøvar å forklara kva eg held på med. Han svarar noko på tyrkisk. Eg viser han bilete eg nettopp tok av kiosken på displayet bak på det digitale kameraet mitt.
Han ser på biletet og seier: ”Kamera gut”
”Ja, Kamera gut” seier eg.
”Ja, Kamera gut” seier han ein gong til
Eg peikar på 1001 FALAFEL-skiltet og prøvar å foklara at eg tykkjer navnet på kiosken er dritkult. Språkbarriera er der framleis og han forstår ikkje kva eg meiner.
”It’s snowing” seier eg i eit slags forsøk på å halda samtalen i gang.
Han ser spørrande på meg.
”It’s snowing” seier eg ein gong til og peikar på snøen som driv forbi gjennom lufta.
”Ah, Schnee” seier han
”Schnee, nicht gut” seier eg
”Nein, Schnee nicht gut” seier han
Eg tek nokre skritt tilbake og fotograferar kiosken ein gong til. Så går eg i retning U-Bahnen att.

1001 FALAFEL
The guy in the falafel kiosk talks to me while I’m taking the photo. I can’t hear what he’s saying so I take a few steps closer.
”Sprechen Sie English?” I ask him.
He turnes down the volume of the cassette deck and answers: ”No, Türkisch. Türkisch und Deutsch.”
Speaking english very slowly I try to explain what I am doing. He answers something in Turkish. I show him the photo I just shot of the kiosk on the display at the back of my digital camera.
He looks at the pic and says: ”Kamera gut”
”Ja, Kamera gut” I say
”Ja, Kamera gut” he says again
I point at the 1001 FALAFEL sign and try to explain that I think the name is really cool. But the language barrier is too great and he doesn’t understand what I mean.
”It’s snowing” I say, trying to keep the conversation going.
He looks at me questioningly.
”It’s snowing” I repeat, pointing at the snow in the air.
”Ah, Schnee” he says
”Schnee, nicht gut” I say
”Nein, Schnee nicht gut” he says
I take a few steps back, shoot one last pic of the kiosk and head for the U-Bahn.

« 8. april