Berlin 8. april 2003
Porten til KaDeWe etter stengetid
(klikk på biletet for å sjå detaljar)

The gate of KaDeWe after closing time
(click on the pic to see details)

« 7. april