Volksbühne – Berlin, 2003
Exhibited at / Vist på Høstutstillingen 2006 (80x120cm)
––––––––––––––––––––––––––––––––––––
Tour Eiffel – Paris, 2004
Exhibited at / Vist på Høstutstillingen 2006 (80x120cm)
––––––––––––––––––––––––––––––––––––
Masthuggskyrkan – Gotenburg, 2006
Exhibited at / Vist på Høstutstillingen 2006 (80x120cm)
––––––––––––––––––––––––––––––––––––
Globen – Stockholm, 2006
Exhibited at / Vist på Høstutstillingen 2007 (80x120cm)
––––––––––––––––––––––––––––––––––––
Olympeion – Athens, 2006
Exhibited at / Vist på Høstutstillingen 2007 (80x120cm)
––––––––––––––––––––––––––––––––––––
Parthenon, Acropolis – Athens (2007)
––––––––––––––––––––––––––––––––––––
Tour Eiffel & Arc de Triomphe– Paris, 2010
Exhibited at / Vist på Høstutstillingen 2011 (100x130cm)
––––––––––––––––––––––––––––––––––––

PRIVATE UTSIKTER (2003–2010)

Alle byar har sine monument og kjende bygningar. Som oftast er dei knytta til byane si historie og politiske hendingar. På kveldstid er dei lyssatt slik at dei blir til landemerker som kan sjåast på lang avstand. Nokre blir til eit symbol for byen. Me kjenner dei frå turistbrosjyrer, postkort, eller har sett dei på eigne ferie- og studiereiser.

Sommaren 2003 vart eg ved eit høve invitert til ein leilighet rett over gata for Volksbühne i Berlin. Eg hadde sett den fine fasaden på veg gjennom byen mange gonger før, men det var annleis å sjå den frå ein sofa blandt bokhyller og stablar med DVDar. Eg returnerte nokre dagar etter med kamera. Sidan har eg fotografert med liknande innfallsvinkel i andre byar, og ein fotoserie har byrja å ta form. Gjennom venners venner, slektningar av venner eller folk eg har truffe på gata, har eg fått tilgang til desse utsiktene. Denne serien hadde ikkje vore mogleg utan gjestfriheten til alle som har sluppe meg inn i heimen eller på arbeidplassen deira.

Geir Egil Bergjord, august 2007

–––––––––––––––––––––––––––––––
Serien er framleis under utvikling.


PRIVATE VIEWS (2003–2010)

Every city has its monuments and famous buildings. They are often related to historic and political events that shaped the city. In the night-time, they are illuminated and become landmarks that can be seen from a great distance. Some even become the symbols of their city. And we know them from tourist brochures, postcards or travels.

In 2003 by case, I was invited to an apartment across the street from Volksbühne am Rosa-Luxemburg-Platz in Berlin. I had admired the facade of this well-known theatre on my way through the city many a time, but seeing it from a sofa amongst bookshelves and piles of DVDs was different. I returned to this apartment with my camera, and then started to make photos with a similar approach in other cities. A photo series gradually evolved. Using the network of friends and relatives of friends, and people who I simply met in the street, I got access to these views. Without the hospitality of all the people who let me into their home or working space, this series would not be possible.

Geir Egil Bergjord, August 2007

–––––––––––––––––––––––––––––––
The series is still in progress.