«« bergjord.com
Gjennom ein serie stills vert innsida av ein vaskemaskin grundig utforska. Med tradisjonell dramaturgi, eit dynamisk soundtrack og meir enn ein referanse til klassisk sci-fi filmar, vert eit «abstrakt» plot etablert.

The inside of a washing machine is thoroughly inspected through a series of stills. With the use of traditional dramatic theory, a dynamic soundtrack and more than one reference to classic sci-fi films, an «abstract» plot is established.

Filmen vart finansiert med hjelp av støtte frå Norsk Kassettavgiftsfond, Stavanger 2000, Vestnorsk Filmsenter og Norsk Filminstitutt v/Eva Færevaag.
Sjå 1 minutts utdrag frå filmen med orginalmusikk av The Flames. / See 1 minute long extract from the movie with original music by The Flames. (4,9 MB)

)

scroll-bilde / scroll-photo:


stills:
©2003 Geir Egil Bergjord