CROMARTY 10/9–10/11 2007
61 days in The Scottish Highlands
2/11 2007
TUR PÅ ORKENØYENE (klikk på bileta)
TOURING ORKNEY (click on the photos)
På veg frå "Standing Stones of Stenness" til "Ring of Brodgar".
On the road from the Standing Stones of Stenness to the Ring of Brodgar.
Vaknar på øya Burray.
Waking up on Burray Island.
Krysser Churchill barrierene på veg til det italienske kappelet.
Crossing the Churchill Barriers on my way to the Italian Chapel.
Forlet Kirkwall etter å ha besøkt den 860 år gamle St. Magnuskatedralen og renessansearkitekturen Bishop's og Earl's Palaces.
Leaving Kirkwall after visiting the 860-year-old St Magnus Cathedral and the Renaissance architecture of Bishop's and Earl's Palaces.
Høyballer like over veien for gravkammeret Maeshowe.
Hay balls across the road from the chambered tomb Maes Howe.
Parkerer utanfor den forhistoriske landsbyen Skara Brae.
Parking outside the neolithic village of Skara Brae.
(click on the photos)
‹‹‹ 1/11

cromarty index