CROMARTY 10/9–10/11 2007
61 days in The Scottish Highlands6/11 2007
EIN LEKSJON I STEREO
Eit ristande fotografi? Men der er ikkje eitt, det er to fotografi! Her er nokre linkar for alle som ikkje allerede er kjent med det stereoskopiske fotografiet si historie:
• Ta eit "crash course" hjå Ohio Stereo Photographic Society: http://home.att.net/~osps/tutorial/
• Dersom du har lyst til å slå ihel nokre timar med å øve augene dine opp til å "free-view" stereopar av fotografi, så kan du ta ein kikk her: http://www2c.airnet.ne.jp/kawa/photo/rensyuue.htm
• Allerede hekta? Bli med i 3D forumet: http://www.3dphoto.net/
• Linkane over er på engelsk, men denne er på norsk: http://www.foto.museum.no/stereo/artikler/index.php?artikkel=omstereobilder
Dersom du heller vil sjå fleire versjonar av dette treet i stereo, så kan du berre klikke på biletet.

A LESSON IN STEREO
A shaking photo? This is not one, but two photos! I have collected some links, for those who are not already familiar with the history of stereophonic photography:
• Get the crash course from Ohio Stereo Photographic Society: http://home.att.net/~osps/tutorial/
• If you want to kill some hours training your eyes to free-view stereo pairs of photography, take a look here: http://www2c.airnet.ne.jp/kawa/photo/rensyuue.htm
• Already hooked? Join the 3D forum: http://www.3dphoto.net/
Or if you just want to see more versions of this tree in stereo, click on the photo…
‹‹‹ 5/11

cromarty index