CROMARTY 10/9–10/11 2007
61 days in The Scottish Highlands10/11 2007
EIT USKARPT BILETE AV EIN RUSTA PORT
Eg er tom. Eg må reise heim.
AN UNSHARP PHOTO OF A RUSTY GATE
I have run dry. I have to go back home.
‹‹‹ 9/11
THE END

cromarty index