CROMARTY 10/9–10/11 2007
61 days in The Scottish Highlands22/10 2007
ROYAL MAIL
Buande utan fjernsyn, vart eg frista til å bestilla nokre DVDar til å sjå datamaskinen min. Etter litt surfing på nettet, kom eg over ein italiensk skrekkfilm frå 1973 med Jane Birkin i hovudrolla. Serge Gainsbourg har ei birolle og filmen er spela inn på location i ein liten landsby i Skottland! Den engelske tittelen er Seven Deaths in the Cat's Eye, men sidan eg likar best å høyre kvinner skrike på italiensk, spora eg opp orginalversjonen, La Morte negli occhi del gatto, før eg bestilte filmen. Herifrå kom eg inn i ein hvirvel av giallo filmar (italiensk horror med store mengder blod som kjenneteikn), fortsatte så med ein serie "Special effects by Ray Harryhausen" titlar, før eg til slutt bestilte nokre Godard og Antonioni klassikarar for å oppretta ein slags balanse.

Filmane vart bestilt over fleire dagar frå ymse seljarar, så dei fleste dukkar opp i separate pakkar. Postmannen min, Michael plasserer pakkane elegant i trappa, slik at dei er lette å få auge på når eg stikk ut i oppgangen for å sjekke posten. Takk!
ROYAL MAIL
Living without a television, I got tempted to order some DVDs to watch on my computer. Searching the Internet, I discovered an Italian horror movie from 1973, starring Jane Birkin in the lead role. Serge Gainsbourg co-stars as a police inspector, and the film is shot on location in a small village in Scotland! The English film title is Seven Deaths in the Cat's Eye, but since I prefer to hear women scream in Italian, I tracked down the original version, La Morte negli occhi del gatto, before I ordered it. From here I got into a swirl of giallo films (Italian horror distinguished by large amounts of blood), continued to a series of "special effects by Ray Harryhausen" titles, before I finally ordered some Godard and Antonioni classics to make some kind of balance.

The films were ordered over several days from various sellers, so most of them show up in separate parcels. My postman, Michael, gently puts my mail in the staircase, so they are easy for me to spot when I pop out of my room to check for new arrivals. Thank you!
‹‹‹ 21/10

cromarty index