CROMARTY 10/9–10/11 2007
61 days in The Scottish Highlands16/10 2007
BRÅKJEKK HANE
Eg står i Church Street og ser på hønsa inn i hagen framfor Wellington House.
COCKY COCK
I am standing in Church Street, looking at the fowl in the garden in front of Wellington House.
‹‹‹ 15/10

cromarty index