CROMARTY 10/9–10/11 2007
61 days in The Scottish Highlands14/10 2007
ROSER I "BURNSIDE"
Eg har fått nokre klagar på dei "ristande fotografia". Derfor har eg i dag gjort stereo versjonen valgfri. Klikk på biletet om du vil sjå rosene i stereo.
ROSES IN BURNSIDE
I have got some complaints about the "shaking photos". That's why I today have made the stereo version optional. Click on the photo if you want to see the roses in stereo.
‹‹‹ 13/10

cromarty index