CROMARTY 10/9–10/11 2007
61 days in The Scottish Highlands10/10 2007 –
HENRIETTA I
Min næraste granne oppi vegen er Henrietta. Eg har gått forbi bingen hennar fleire gonger for å fotografere henne. Men ho har vore sjuk og inne i bingen, det meste av tida eg har vore her. I morges sto ho klar og helsa på meg då eg forlot Stables.
HENRIETTA I
My closest neighbour up the road is Henrietta. I have passed her sty several times in order to take a photo of her. But she has been ill and asleep most of the time I've been here. This morning she greeted me as I was leaving The Stables.
‹‹‹ 9/10

cromarty index