CROMARTY 10/9–10/11 2007
61 days in The Scottish Highlands2/10 2007
EIT SKILT
Når ein går opp og ned den same vegen mest kvar dag, legg ein etter kvart merke til ting som ein ikkje såg i byrjinga. Slik som dette skiltet ved porten inn til Cromarty House, 10 meter ned i gata frå residensen min. Eg lurer på kva some ein gong var å lese her. Den opplagte vitsen ville være noko om mat, à la "Ferske egg til salgs". Det kan også ha vore eit av desse fotografering forbudt skilta som eg likar å ta bilete av. Eller kan hende teksten simpelthen var "GRO MOSE!"
A SIGN
When you walk up and down the same road almost every day, you start to notice things you did not see in the beginning. Like this sign near the gate to Cromarty House, 10 meters down the road from my residency. I wonder what once could be read here. The obvious joke would be something about food, à la "Fresh eggs for sale". It could also be one of those no photography signs that I enjoy taking photos of. Or maybe the text simply was "GROW MOSS!".
‹‹‹ 1/10

cromarty index