CROMARTY 10/9–10/11 2007
61 days in The Scottish Highlands26/9 2007
MÅNEN SER NED PÅ MEG
og eg får ikkje sove.
THE MOON LOOKS DOWN ON ME
and I cannot sleep.
‹‹‹ 25/9

cromarty index