CROMARTY 10/9–10/11 2007
61 days in The Scottish Highlands14/9 2007 –
PÅ VEG HEIM ETTER KONSERT PÅ "THE BREWERY"
Siste hus på venstre hand langs vegen opp til "The Stables" kor eg bur.
HEADING HOME FROM "THE BREWERY"
Last house on my left hand side along the route to "The Stables" where I stay.
‹‹‹ 13/9

cromarty index