CROMARTY 10/9–10/11 2007
61 days in The Scottish Highlands10/9 2007
«MY SHIP IS COMING IN» / WAY OUT
Sjøen er ein av grunnane til at eg framleis bur i Stavanger. Den supplerer byen med frisk luft samtidig som den er ein ferdselsveg, ein slags "way out". Heile verda er liksom på andre sida av havet. Eg ser innseglinga til Stavanger frå kjøkkenvinduet mitt i Store Skippergate. Fleire gonger i veka glir båtane frå England og Danmark inn i havna. Det er heller sjelden at eg nyttar meg av desse ferjene, men eg likar å sjå dei dei koma og gå. Dei er som fluktruter med avgangstider. I kveld flyktar eg med englandsbåten kl 23:00.
«MY SHIP IS COMING IN» / WAY OUT
The sea is one of the reasons I still live in Stavanger. It supplies the city with fresh air and is also a traffic route, a kind of way out. One can imagine the whole world is on the other side of the ocean. I see the harbour entrance to Stavanger from my kitchen window. Several times a week the ferry boats from England and Denmark sail into the port. I rarely take andvantage of these ferries, but I like to see them come and go. They are like escape routes with time tables. Tonight I will escape on the ferry to Newcastle at 11 pm.

cromarty index