Berlin 26. mars 2003
Die schlaue Art zu waschen

Til Berlin for å vaska klær? Ikkje akkurat, men når ein her er to og ein halv månad så må ein jo det av og til. Vaskemaskinen står i kjellaren. Det er bare å ta heisen ned med skittentøy-korga. Tablettane med vaskepulver oppbevarar eg i botnen av korga. Så kjem dei liksom tilsyne når eg har stappa alle dei skitne kleda inn i maskinen og eg har bruk for tablettane.

NB! Eventuelle likhetar mellom dette fotoet og eventuelle andre av mine fotoprosjekt er tilfeldige og ikkje tilsikta.

To Berlin to do my laundry? Not exactly, but you got to do it sometimes when you stay here two and a half months. The washing maschine is in the basement. I just bring the basket with dirty linen into the elevator and go down there. I keep the tabs of washing powder in the bottom of the basket, so that they appear after I have put all my dirty clothes into the maschine and I need them.

PS! Any similarities between this photo and any of my earlier photo work are accidental and not intentional.

« 25. mars