Berlin 24. februar 2003
Schlag Sahne 250 g (Lost in the supermarket)

Eg likar å gå i butikkar når eg kjem til nye stadar. Spesielt daglegvarebutikkar og detaljhandlarar. Ein finn sjølvsagt mykje av dei same varene som heime, men all innpaknings design og utforming er «ny». Likevel er det som oftast lett å oppfatta kva som er vaskepulver og kva som er ein melkekartong utan at ein må lesa teksten på utsida. Design og fargekodar er innarbeida, men variasjonane er uendelege og vareutvalget stort. Det hender at eg brukar ganske lang tid på å studera på hyller med f.eks. vaskemiddel og såper. Eller som her; ein kjøledisk med melkeprodukt.

When I arrive at new places I always enjoy going shopping. Especially in supermarkets and retail dealers. A lot of the products is the same as back home, but the design and package is different and ”new”. Still it’s rather easy to tell the content without reading the text on the wrapping. The design and colour coding is well established, but the variations is endless and the sortiment huge. Sometimes I spend quite a while in a shop watching shelves of washing powder and soaps. Or like here; a fridge with milk products.

« 23. februar