Berlin 22. mars 2003
Skal eg gå opp i tårnet?
Typen til niesa mi har vore i TV-tårnet i Berlin og spist is. Eg har ikkje vore der endå. Kan henda det er på tide å ta seg ein tur opp dit. Eller har dei siste daganes utvikling i det internasjonale politiske klimaet gjort det til eit potensielt terrormål som eg bør halda meg unna? Uansett så må utsikta frå tårnet vera upåklageleg, ein ser det jo same mest kvar ein er her i byen. Eg kan jo fotografera der oppe og laga eit oppslag med bileta her etterpå.
Så, skal eg gå i fjernsynstårnet? (Vær grei og stem.)
A) Ja, gå i tårnet.
B) Nei, hald deg på landjorda!

Should I go up in the tower
My nieses boyfriend had a big icecream in the TV-tower here in Berlin. I haven’t been up there yet. Maybe I should go. Or has the political events of the last days turned it into a potensial terror target I should keep away from? Anyway, the view from the top has to be spectacular as the tower can be seen from almost every spot in the city. I could do some photos up there, and publish them here afterwards.
So, should I go up in the TV-tower? (Please vote.)
A) Yes, go in the tower.
B) No, keep your feet on solid ground!

« 21. mars