Berlin 15. februar 2003
Ingen problem! Inga løysning?
(Kein Problem / For Every Solution There's A Problem)
I eit forsøk på å friska opp gymnas-tysken min så lånte eg ein CD med kurs i praktisk tysk på Stavanger bibliotek. Kurset hadde den klingande tittelen Kein Problem. For kunna høyra på kurset i bilen på veg frå Stavanger til Berlin så kopierte eg CD’en til kassett. CD’en varte i litt over 60 minutt medan kassetten hadde rom til 90. Eg såg etter ein CD med kort speletid for å fylla ut dei restrerande 30 minutta. Valet fall raskt på Lee Hazelwood’s CD utgjeving frå i fjor som allerede låg framme i stereo-hylla mi. Litt romantisk «country/road-feeling» måtte væra eit passande avbrekk i den utruleg lite inspirererte liksom-dialogen på tyskkurset (Dialog Eins: Im Hotel osv…). Tittelen på Lee Hazelwood CD’en var For Every Solution There’s A Problem. Men det var ikkje før eg hadde passert Århus i Danmark og høyrt gjennom heile kurset at den pussige koblinga mellom titlane slo meg. Det gav liksom ei ny meining til det heile.

No Problem! No Solution?
(Kein Problem / For Every Solution There's A Problem)
To refresh my German from school, I borrowed a CD with lessons in practical German from the library back home. The title of the course were ”Kein Problem”. To be able to listen to it in my car from Stavanger to Berlin, I copied it to an audio cassette. The CD lasted 60 min and the cassette had room for 90, so looked for some music to fill in the last 30 min. My choice was Lee Hazelwood’s CD from last year, which was laying convenient on the top of my CD-player. I thought that some romantic ”counry/road” feeling would be a suitable break in the rather boring and ”stiff” dialog on the cource (Dialog Eins: Im Hotel etc…). The title of the Lee Hazelwood CD was «For Every Solution There’s A Problem». But it was not until I had heard all the lessons and was way down in Denmark that the peculiar connection between the titles occurred to me. It gave a new meaning to it all.

Start / Start