CROMARTY 10/9–10/11 2007
61 days in The Scottish Highlands1/10 2007
FIN VEG
Har vært på bakeriet og kjøpt brød. Vegen opp til residensen min er ganske fin på dagtid.
NICE ROAD
Been to the bakery to buy some bread. The road to my residency is quite nice in the daytime.
‹‹‹ 30/9

cromarty index