«« bergjord.com


I Byparken:"På Storhaug" er fotografert sommaren 2000, "I Byparken" og "Ved Breiavatnet" våren 2001. Seriane vart vist som ein del av utstillinga G! i samband med Garborgåret 2001. Utstillinga var kurert av Jens Erland og fant stad i gamle Jæren Meieri på Bryne. Prosjektet vart støtta av Norsk kulturfond.

Ved Breiavatnet:

På Storhaug: